Słów kilka o naszej historii

Abyście zechcieli zostać naszymi przyjaciółmi, wypadałoby lepiej się poznać. Przybliżymy zatem pokrótce naszą historię, a także zapoznamy was z profilem naszej działalności. Marka 3DOM powstała w lutym 2016 roku. Pomysł na jej stworzenie zrodził się już jednak o wiele wcześniej. By jednak myśli mogły przerodzić się w czyny, potrzebny był czas. Zamiarem 3DOM - u od początku było zestawienie ze sobą klasycznych wartości: tradycji, wolności i katolicyzmu – wartości, które w ostatnim czasie odchodzą w zapomnienie w całej Europie, w tym także w Polsce. Swoją początkową koncepcję i założenia podtrzymujemy, do dziś publikując, promując i rozpowszechniając książki, które uwrażliwiają czytelników na piękno tradycji.

 
POCZĄTKI

Od tego wszystko się zaczęło


Nasza przygoda z rozpowszechnianiem cennej literatury rozpoczęła się z przygotowaniem i udostępnieniem przez nas tekstów Tomasza Grygucia, które wydane zostały w formie książki pod tytułem „AION: Szkice u końca czasów”. W tamtym czasie na rynku książki brakowało podmiotu, który miałby odwagę opublikować tekst o tak kontrowersyjnej tematyce (mimo niezaprzeczalnie cennej i potrzebnej wiedzy, jaką tekst ten przekazywał). Książka odniosła olbrzymi sukces – trudno się temu dziwić, w końcu poruszała tematy tabu oraz odnosiła się do kwestii tuszowanych w ogólnie przyjętym dyskursie społecznym. Nie mniejszym powodzeniem cieszyła się jej kontynuacja „Popioły” – czytelnicy docenili przede wszystkim powiew świeżości Pana Nikta w przedstawieniu politycznej rzeczywistości.

 

A co z historią


W 2017 roku zakres tematyczny Wydawnictwa poszerzył się o historię. Postanowiliśmy zapoznać rodaków z niezmanipulowanymi dziejami naszego kraju, publikując dzieło Radosława Patlewicza „Historia polityczna Polski”. Książka, która z łatwością mogłaby stanowić podręcznik do nauki historii, rozeszła się w olbrzymim nakładzie, stając się niekwestionowanym bestsellerem. Publikacja doczekała się kontynuacji – oba tomy zdobyły sympatie czytelników, co przełożyło się na ilość sprzedanych egzemplarzy. Autor tych szlagierowych pozycji, szanowany historyk, ceniony za swoją prawdomówność twórca, nadal współpracuje z naszą ekipą, tworząc kolejne wartościowe teksty na temat historii, ale i polityki, czy gospodarki. Za sprawą tej owocnej współpracy powstały już takie dzieła jak chociażby „Nowy wóz Drzymały”, czy „Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne”.

 
NIE TYLKO NOWI AUTORZY

Owocna współpraca z twórcami


Poza promowaniem nowych autorów współpracujemy również z twórcami obecnymi na rynku od lat. Wśród naszych partnerów znajdują się takie osobistości jak np. Stanisław Krajski, czy Grzegorz Braun – postacie, których chyba nikomu nie trzeba dokładniej przedstawiać. Cenimy wartościowe dzieła także innych oficyn – w ofercie naszej Księgarni znajdą Państwo zatem klasyki i mniej znane – ale za to jakże interesujące – publikacje pochodzące z innych wydawnictw (jeżeli tylko wpisują się one w nurt myślowy naszej marki).


 

Duża ich część skupia się na ukazaniu problemów w polskiej gospodarce i innych obszarach życia społecznego. We współpracy ze Sławomirem Mentzenem opublikowaliśmy słynną „Filozofię XD” – książkę przedstawiającą rzeczywistość polityczną w Polsce oraz problem przybierającej na sile biurokracji. Skoro mowa już o utykającym systemie administracyjnym naszego kraju, warto w tym miejscu wymienić także pozycję „Biurwolandia” Marcina „Hugo” Kosińskiego, która zgłębia ten temat w dość dobitny, a przy tym humorystyczny sposób. Administracja to jednak niejedyna słaba strona organizacji naszego państwa – jak sprawa ma się bowiem w systemie edukacji? Na to pytanie bardzo dosadnie odpowiada – sam praktykujący zawód nauczyciela – Sebastian Zbrojarz w dziele „Naga prawda o polskiej szkole”.

 

Trochę historii zza granic Polski


Jak już wcześniej wspominaliśmy, nasza Księgarnia nastawiona jest także na publikowanie dzieł historycznych takich jak np. „Historia polityczna Polski” Radosława Patlewicza. Nie da się jednak zaprzeczyć, że dzieje naszego kraju nieodłącznie powiązane są z losami świata, dlatego też w naszej Księgarni nie brak pozycji odnoszących się do historii innych środowisk, które pośrednio, a nawet bezpośrednio mogą wpływać na nasze państwo. Książki geopolityczne za zadanie mają ukazać zależności i wytłumaczyć pewne zachowania przywódców państw zarówno z tej dalszej, jak i całkiem niedalekiej przeszłości. Mowa tutaj o wspominanych już książkach Pana Nikta, jak także o pozycji „Si vis pacem… w przededniu III wojny światowej” Krzysztofa Zagrody. Kulisy światowej finansjery obnaża natomiast fenomenalna pozycja od Miry Modelskiej-Creech „Lichwa”!


 

Jak nasz naród ma sobie poradzić?


Jak nasz naród ma poradzić sobie w tym pełnym niebezpieczeństw i układów świecie? Jakie szanse widnieją dla niego w przyszłości? Aby móc ustosunkować się do tych kwestii warto zaczerpnąć dozy informacji na temat Wojska Polskiego z książki „Do broni!” Jacka Hogi – autora, który dodatkowo w swym innym dziele, w tytułowych „Dzieciach i broni” upatruje sposób na przetrwanie niekorzystnych dla Polski i Polaków czasów.Poza wcześniej wspomnianymi książkami historycznymi, politycznymi i gospodarczymi nie mogło zabraknąć w naszej ofercie także gadżetów – w tym koszulki i kubki utożsamiające ich właściciela z miłością do Ojczyzny, czy już wcześniej wspomnianymi, promowanymi przez nas wartościami.

WIARA KATOLICKA

Nieodłączny towarzysz historii naszego kraju


Jak wiemy, wiara katolicka nieodłącznie towarzyszy historii naszego kraju. Pragniemy dzielić się zatem z czytelnikami także najznamienitszą literaturą katolicką – wciąż staramy się zdobywać dla Państwa nawet najcięższe do pozyskania reprinty światowych bestsellerów religijnych! Za naszą zasługą do obiegu powróciły chociażby bestsellerowe „Żywoty Świętych Pańskich”! Nasza Księgarnia posiada w swym asortymencie reprinty także takich dzieł jak: „Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najśw. Matki Jego Maryi” błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, „Wykład Lekcyi i Ewangelii. Książka do oświecenia duszy” ks. Leonarda Goffinego, „Ofiara Mszy Świętej w Tajemnicach i Cudach”, „Zasady i całość wiary katolickiej” Jeana-Josepha Gaumego, czy „Prawidła Życia Chrześcijańskiego”. Poza reprintami Wydawnictwo 3DOM przyczyniło się do opublikowania wielu innych dzieł o tematyce religijnej.


 

Na uwagę zasługują, chociażby pozycje: „Katolekcje” stanowiące zapis refleksji księdza Romana Kneblewskiego na temat wiary i Polski, którymi to duszpasterz dzielił się z internautami na kanale „Tuba Cordis vel Heart Tube”, składające się z dwóch tomów mariologiczne dzieło „Za przyczyną Maryi” ojca Jakuba Naleśniaka wyrażające hołd względem Bożej Rodzicielki i Jej niesamowitych interwencji, czy „Oczy królowej” Ludwiki Gacek – powieść futurystyczna przedstawiająca świat pozbawiony wiary, w którym chrześcijanie stanowią nic nieznaczącą zbiorowość. Mówiąc o literaturze religijnej, nie można pominąć modlitewników – mowa tutaj o „Ordo missae” wyjątkowej pozycji ukazującej porządek sprawowania liturgii Mszy Świętej Wszechczasów, czy też „Moim niedzielnym mszaliku” – mieszczącej się w kieszeni książeczce zawierającej porządek Mszy po łacinie wraz z polskim tłumaczeniem, zmienne części Mszy, a także modlitwy i kalendarz uwzględniający niestałe fragmenty Mszy Świętej na niedziele i święta. Wśród wydanych przez nas modlitewników nie mogło zabraknąć również pozycji dla dzieci i młodzieży – „Duchem całym wielbię Pana” to książeczka, która podobnie jak inne nasze modlitewniki uwzględnia porządek Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego i modlitwy na różne okazje – wersję dostosowano jednak do młodszego odbiorcy, uatrakcyjniając wydanie fenomenalną grafiką. Nasze, nastawione na promowanie religii katolickiej Wydawnictwo nie mogło obyć się bez własnej edycji Pisma Świętego – nasze wydanie zawiera Wulgatę klementyńską oraz przekład ks. Jakuba Wujka. W naszym asortymencie nie mogło zabraknąć także najważniejszej księgi liturgicznej – Mszału Rzymskiego – Wydawnictwo pokusiło się o udostępnienie reprintu opracowania księdza Gerarda Szmyda z 1935 oraz Mszału Rzymskiego z dodaniem nabożeństw nieszpornych z 1949 ojca Gaspara Lefebvre.Nie możemy przejść obojętnie wobec niepokojących sygnałów dobiegających z samego serca naszej wspólnoty. Przybierający na sile kryzys w Kościele skłonił nas do podzielenia się z czytelnikami kilkoma pozycjami, mającymi za zadanie obnażyć zgubne następstwa II Soboru Watykańskiego oraz zwrócić uwagę na zadziwiające posunięcia obecnej Głowy Kościoła. Wydawnictwo 3DOM udostępniło zbiór tekstów wysyłanych do Papieża Franciszka przez zaniepokojonych wiernych – „Obrona wiary w obliczu współczesnych herezji”. Żarliwe zaangażowanie w życie Kościoła arcybiskupa Carla Marii Viganò pozwoliło skompletować dwie rewelacyjne pozycje „Zanim nadejdzie” oraz „Fortes in fide” – książki stanowią zbiór pism hierarchy kościelnego, w których wypowiada się on na temat upadku pobożności, spadku znaczenia wiary w społeczeństwie, ale i innych problemów, z jakimi zmaga się współczesny świat – mowa tutaj m.in. o pandemii koronawiursa i szczepieniach (o pozycjach, które w sposób naukowy podchodzą do tych kwestii, piszemy dalej). Na uwagę zasługują z pewnością również cztery serie książek, które zgłębiają katolicyzm w kilku różnych aspektach. Cykle odwołują się do tytułowego „Życia religijnego”, „Obrony wiary”, „Wiary Kościoła” oraz „Klasyki duchowości”. Poza książkami religijnymi w naszej ofercie znaleźć można także dewocjonalia: cudowne różańce, ikony świętych, obrazy, figury, szkaplerze, mantylki i wiele innych sakralnych przedmiotów.


 

Skoro mowa o religii, nie wolno zapominać o naszych starszych braciach w wierze, którzy niestety zboczyli ze ścieżki prowadzącej ich do Boga i Zbawienia – naszym zadaniem, jako katolików jest przywrócenie ich na właściwą drogę. W naszej Księgarni nie mogło zabraknąć pozycji, która odwoływałaby się do sytuacji żydów po odrzuceniu Jezusa Chrystusa – chodzi tutaj oczywiście o szlagierowy tytuł „Macie diabła za ojca” Curzia Nitoglii. Relacje polsko-żydowskie nigdy nie należały do najlepszych – nic dziwnego, że obywatelom Polski – jednego z najbardziej katolickich państw na świecie – ciężko porozumieć się ze społeczeństwem odrzucającym ich Mesjasza. Do tego dochodzą oczywiście inne kwestie (poruszane w wielu publikacjach Wydawnictwa, m.in. kwestia domniemanych mordów rytualnych popełnianych na chrześcijanach przez ludność żydowską poruszana w książce Radosława Patlewicza „Mord rytualny w Rzeszowie? Śledztwo historyczne”), które nie pozwalają tym społeczeństwom żyć w zgodzie.


Zahacza również o publikacje naukowe i medyczne. We współpracy z Ordo Medicus – organizacją skupiającą lekarzy i naukowców na rzecz zdrowia, wolności i prawdy – opublikowaliśmy pozycje z zakresu medycyny, a dokładniej mówiąc epidemiologii. „Pandemia zdemaskowana” prof. med. Sucharita Bhakdiego i prof. Kariny Reiss, a także „Fałszywe pandemie. Argumenty przeciwko rządom strachu” dra Wolfganga Wodarga to pozycje w sposób naukowy podchodzące do sytuacji wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W Wydawnictwie 3DOM znajdziecie Państwo także pracę Wiktora Łysowa „Retoryka ruchu LGBT w świetle faktów naukowych” odnoszącą się do homoseksualizmu i innej niż cispłciowa tożsamości płciowej.

 
 

Coś dla najmłodszych


Choć większość książek, które wydajemy, adresowanych jest do dojrzałego odbiorcy, nie brak u nas także takich pozycji, które skradną serca najmłodszych czytelników. Dla młodego patrioty i katolika przygotowaliśmy, chociażby takie publikacje jak: „Dziecięcą Księgę Świętych” i „Dziecięcą Księgę Wojowników” Williama Cantona, „Mszę Świętą dla dzieci” Williama R. Kelly’ego, czy też „Kim był prawdziwy Święty Mikołaj?” Daniela A. Lorda – publikacje te za zadanie mają rozniecić w świeżych, dziecięcych umysłach ogień wiary i miłości do Ojczyzny.

Klub Niezależnej Książki

Zostań naszym Patronem i razem z nami przyczyniaj się do upowszechniania wartościowej literatury! 

KNK czeka na Ciebie

Nie zwlekaj i już teraz dołącz do Klubu Niezależnej Książki.


Zapisuję się do KNK